Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden

Makita staat voor kwaliteit en duurzaamheid. Om je daarom zo goed mogelijk te voorzien, biedt Makita de mogelijkheid om je garantie op elektrische machines te verlengen. Wanneer je jouw machines binnen 4 weken na aanschaf registreert, krijg je twee jaar extra garantie bovenop de fabrieksgarantie van één jaar. Voor lithium ion accu’s en laders hoeft dit niet. Deze krijgen standaard 2 jaar fabrieksgarantie. Bewaar je aankoopnota bij het certificaat dat je online kunt verkrijgen. Bij een probleem waarvoor je aanspraak wil maken op garantie, kunnen we je probleem dan sneller verhelpen. Alles over reparaties vind je hier terug.

De drie-jaar-garantie van Makita 

Ik wil graag mijn Makita machines registreren/beheren:


1. Klik rechts bovenaan de pagina op het icoontje: “inloggen Mijn Makita” Als je nog geen Mijn Makita account hebt, maak je deze aan. Vul je persoons- en/of bedrijfsgegevens in. Zorg dat je gegevens correct zijn, zodat dit geen verwarring veroorzaakt bij een garantie afhandeling.

2. Na het voltooien van de registratie, ontvang je een bevestigingsmail op het door jou opgegeven e-mailadres om je registratie te bevestigen. Heb je al een Mijn Makita account, maar ben je jouw wachtwoord vergeten? Vraag dan een nieuw wachtwoord aan via ‘wachtwoord vergeten’.

3. In je ‘Mijn Makita’ account kun je jouw producten registreren voor verlengde garantie. Elke machine dient apart te worden geregistreerd. In geval van garantie dien je het registratiecertificaat, samen met de originele koopfactuur, te overhandigen of op te sturen. De gegevens op de factuur en op de registratiepagina dienen hetzelfde te zijn.

 

Verlenging van garantie voor machines


Registreer je elektrisch-gereedschap die je bij een officiële Makita dealer in Nederland gekocht hebt en verleng je garantie. Hiermee verleng je de garantie van 1 jaar naar in totaal 3 jaar. Mits de koper woonachtig is in Nederland en het apparaat binnen 4 weken na aankoop via Makita.nl registreert, kan de koper aanspraak maken op de verlengde garantie. Als bevestiging van deze registratie ontvangt koper een garantiecertificaat. Deze is via ‘Mijn Makita’ te downloaden. De koper dient ermee akkoord te gaan, dat zijn gegevens worden opgeslagen. De service voor het verlengen van de garantieperiode geldt slechts voor kopers die in Nederland staan geregistreerd. Voor lithium ion accu’s en laders hoeft dit niet. Deze krijgen standaard 2 jaar fabrieksgarantie.


Er is geen verlenging mogelijk voor Ni-Cd accu’s, Ni-Cd opladers, lasers, lampen, benzinegereedschap, luchtgereedschap, compressoren, gas tackers, geventileerde/verwarmde jassen en vesten en accurate momentsleutels (mits specifiek anders aangegeven). Er zijn marktpartijen die Makita gereedschap vanuit het buitenland in Nederland aanbieden. Op deze machines verleent Makita geen garantieverlenging. Als het systeem jouw artikel- of serienummer niet herkent, is er zeer waarschijnlijk sprake van een buitenlandse machine waarop je uitsluitend 1 jaar garantie kunt krijgen. In geval van twijfel kun je contact opnemen met onze binnendienst 040-2064064.

Garantie vervalt in de volgende situaties:

– Machines die door anderen dan door Makita aangewezen deskundigen zijn gedemonteerd of door hen zijn gewijzigd.

– De gevolgen van onoordeelkundig of verkeerd gebruik van de machines. Indien de instructies in de gebruiksaanwijzing niet zijn opgevolgd, er sprake is van slecht onderhoud, nalatigheid, of overbelasting van de machine.

– Gebruiksdelen zoals schaafbeitels, cirkelzaagbladen, schuurbanden, schuurschijven, beitels, etc. en ook onderdelen voor de bevestiging hiervan (bouten, sluitringen, klemplaten). – Onderdelen onderhevig aan normale slijtage tijdens de garantieperiode door zeer intensief gebruik zoals bv. kogel- en naaldlagers, olieafdichtingen en zuigerveren, koolborstels, etc.

Garantievoorwaarden

Algemene garantievoorwaarden

Metabo verleent een fabrieksgarantie voor al haar producten in overeenstemming met de wetten van het betreffende land voor een periode van één jaar vanaf de datum van verkoop van de machine aan de eindgebruiker. Bovendien krijgen kopers van een compressor 10 jaar garantie tegen roestvorming van de persluchtketel.  

3 jaar garantie op de accu

Voor accu’s geeft Metabo een fabrieksgarantie van 3 jaar
(Metabo 3 jaar garantie op accu’s)

zonder  beperking  van  de  laadcycli,  vanaf  de  datum  van  aankoop  van  de 

accu aan de eindgebruiker.  

XXL Garantievoorwaarden

Naast de bovengenoemde garantieverklaringen geeft Metabo een garantie-verlenging op haar machines, te beginnen met de datum van aankoop van de eindgebruiker voor een totale periode van 3 jaar. U kunt deze garantieverlenging claimen door uw Metabo machine online te registreren op 

www.metabo-service.com uiterlijk vier weken na aankoop.

De registratie kan zowel  door  de  dealer  als  door  de koper  zelf  worden  uitgevoerd. Aan het  einde  van  het

registratieproces  ontvangt  u  uw  XXL  Garantiecertificaat. 

Dit  certificaat  dient  als  XXL garantiebevestiging. 

De  garantieverlenging  is  altijd  machine gerelateerd,  d.w.z.  elke aangeschafte machine moet apart als XXL-machine worden geregistreerd.  

 Garantie-uitsluiting

De garantie geldt niet voor oneigenlijk gebruik (bijv. overbelasting van de machine of gebruik van niet-goedgekeurd gereedschap), gebruik van geweld,

schade door invloeden van buitenaf of  vreemde  voorwerpen  (bijv.  zand  of  stenen),  schade  door  het  niet  naleven 

van  de gebruiksaanwijzing (bijv. aansluiting op een verkeerde netspanning of stroomsoort of niet-naleving  van  de  montagehandleiding) of  normale  slijtage. 

Gedeeltelijk  of  volledig gedemonteerde machines en accessoires zijn eveneens uitgesloten van de garantie.

Aanspraak maken op garantieservices en aanvullende regelingen

Voornoemde garantieverklaringen hebben uitsluitend betrekking op gebreken die te wijten zijn aan materiaal- en/of fabricagefouten. De garantie dekt in het bijzonder de goede werking van elektronische componenten en accu-packs en de afwezigheid van defecten in materialen zoals kunststoffen en metaal.
 
In  geval  van  een  garantieclaim  draagt  Metabowerke  GmbH  de  kosten  van 

latere prestaties/reparaties en transport. Naar keuze van Metabowerke GmbH wordt in geval van garantie een gratis reparatie of een vervanging van het apparaat uitgevoerd.


De garantie is van toepassing op het land waar de Metabo machine is gekocht. 

De koper is niet gerechtigd zijn rechten uit hoofde van de Metabo-garantie aan derden over te dragen.

De uit deze garantieverklaring voortvloeiende rechten kunt u, indien nodig, claimen bij:  
 Metabowerke GmbH, Metabo-Alle 1, 72622 te Nürtingen, Duitsland  
www.metabo.com
 schriftelijk, per e-mail of per telefoon. Meer informatie over hoe u contact met ons kunt opnemen vindt u op www.metabo-service.com.

Als een garantieclaim wordt ingediend, dient het originele aankoopbewijs met de datum van  aankoop  te  worden  bijgevoegd.  Bovendien  moet  bij  het  indienen  van  een garantieclaim in het kader van de XXL-garantie het XXL-garantiecertificaat samen met een kopie van de originele aankoopbewijs en de defecte machine naar uw Metabo Service Center worden gestuurd of naar uw dealer worden gebracht.

Bosch elektrisch gereedschappen voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Daarom hebben we voor jou een speciaal aanbod.
Verleng nu de garantieperiode van een jaar gratis met twee extra jaren.
Zo profiteer je in totaal 3 jaar lang van onze garantiebelofte.
Het aanbod geldt voor alle professionele elektrische en meetgereedschappen en voor bijbehorende accu’s en opladers van Bosch Professional. Uitgesloten zijn hoogfrequent gereedschap, industriële accuschroevendraaiers, persluchtgereedschap en meegeleverde accessoires.

REGISTRATIE & LOOPTIJD
Je moet elk van je gereedschappen afzonderlijk, binnen 4 weken na de aankoop, in het PRO360 portaal registreren. Daar ontvang je een certificaat met alle belangrijke informatie. De looptijd van de garantieverlenging start op de aankoopdatum. PRO360 – Service-app | Bosch Professional (bosch-professional.com)
DE GARANTIE
In een garantie-/servicegeval geeft u het 3 jaar garantiecertificaat samen met het originele aankoopbewijs aan je dealer of je stuurt je gereedschap direct in. De gegevens op beide bewijzen (aankoopbewijs en certificaat) moeten overeenkomen.

REGISTRATIE
Heb je in het verleden al gereedschappen voor de 3 jaar garantie op het oude registratieplatform aangemeld en zoek je dit overzicht?

Ga hier naar het oude platform >

Voorwaarden 3 jaar garantieBosch garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden

De garantietermijn bedraagt:

 • 24 maanden op Rodac luchtgereedschappen
 • 3 maanden op onderdelen van de door Rodac gerepareerde machines


De garantietermijn geldt vanaf de datum van de aankoop. De garantie omvat enkel aanwijsbare materiaal- of constructiefouten van de fabrikant.
Vervanging van onderdelen of reparatie tijdens de garantieperiode door een officiële Rodac servicewerkplaats is gratis.
Kosten voor de verzending komen te allen tijde voor de koper. Schade welke terug te voeren is tot normale slijtage, overbelasting, of ondeskundig gebruik,
is van enige garantie uitgesloten.

Vervanging van machines als uitvloeisel van garantieaanspraken behoort niet tot de garantieregeling. Ook bestaat er op geen enkele wijze aansprakelijkheid op vergoeding van eventuele schade door uitval van de machine, ook niet in het geval van garantiereparatie.
Reparaties kunnen enkel voor garantie in aanmerking komen, wanneer de betreffende machine in origineel gemonteerde staat wordt aangeboden. Garanties kunnen uitsluitend worden ingediend via de dealer, bij wie de betreffende machine gekocht is.

Garantievoorwaarden

1. De garantietermijn bedraagt 12 maanden en gaat in op de datum van aanschaf. Deze datum dient te worden gedocumenteerd met een factuur of wettelijk aanvaard aankoopbewijs.

2. MILWAUKEE® tools garantie kan worden verlengd van 1 jaar tot een maximum van 3 jaar (1+2) door registratie op de www.milwaukeetool.eu website. Met uitzondering van MX FUEL™ Tools garantie op deze tools kan worden verlengd van 1 jaar tot een maximum van 2 jaar (1+1). Op alle MILWAUKEE® REDLITHIUM™ accu’s inclusief MX FUEL™ accu’s wordt 1 jaar garantie verleend, deze termijn kan met 1 jaar worden verlengd tot een maximum van 2 jaar. Deze verlengde garantie is niet van toepassing op verhuur machines, de garantie op deze machines, accu’s en acculaders bedraagt 1 jaar. Registreren voor verlengde garantie dient plaats te vinden binnen 30 dagen na aankoop. De eindgebruiker kan voor verlengde garantie in aanmerking komen als zijn land van verblijf geselecteerd kan worden op het online registratieformulier en indien de machine in kwestie in aanmerking komt voor verlengde garantie. Eindgebruikers dienen bovendien toestemming te geven voor de opslag van data welke men online invult en dienen akkoord te gaan met de condities en voorwaarden. De registratie bevestiging e-mail i.c.m. de originele factuur dienen als bewijs van verlengde garantie. Uw wettelijke rechten blijven onverminderd van kracht.

3. Tijdens de garantietermijn zijn alle op de dag van aankoop in het product aanwezige defecten voortkomend uit assemblage fouten of materiaal defecten gedekt door garantie. De garantie is beperkt tot reparatie en/of vervanging van het defecte product en biedt geen rechten op vergoeding voor gevolgschade of incidentele schade. De garantie komt te vervallen bij misbruik van het product, onjuiste aansluiting op een spanningsbron of gebruik niet in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. de garantie is niet van toepassing op:

 • enige schade aan het product die het gevolg is van onjuist onderhoud
 • enig product dat gewijzigd of gemodificeerd is
 • enig product waar de originele identificatie (modelnaam, serienummer) onleesbaar gemaakt, gewijzigd of verwijderd zijn
 • enige schade ontstaan, door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing
 • enig niet CE product
 • enig product waaraan een reparatiepoging is ondernomen door een niet gekwalificeerd niet door Techtronic Industries aangesteld Service Center
 • enig product aangesloten op een ongeschikte spanningsbron (Amperage, Voltage, Frequentie)
 • enige schade veroorzaakt door invloeden van buitenaf (water, chemicaliën, stoten of vallen) of vreemde bestanddelen
 • normale slijtage van componenten
 • ongepast gebruik, overbelasting van de machine
 • gebruik van niet originele of niet goedgekeurde accessoires of onderdelen
 • Accessoires welke bij de machine zijn meegeleverd of apart zijn aangeschaft. Hieronder begrepen doch niet beperkt tot schroefbits, hout- metaal-, SDS+ en SDS Max boren, schuurschijven, cirkel- of decoupeerzaagbladen, parallel geleidingen
 • Componenten (onderdelen en accessoires) onderhevig aan normale slijtage, inclusief maar niet beperkt tot service & onderhoud sets, koolborstels, lagers, boorkoppen, SDS boor, hulpstuk of booropname, netsnoer, zijhandgreep, transportkoffer, schuurzool, stofzak, stofafzuigslang, -buis, viltringen, borgpennen en -kogels van slagmoersleutels, etc.

4. Voor service dient het product te worden aangeboden bij een geautoriseerd MILWAUKEE® service station zoals voor ieder land opgesomd in de volgende adressenlijst. In sommige landen regelt de MILWAUKEE® dealer transport van het te repareren product naar de MILWAUKEE® service organisatie. Indien u een product naar een MILWAUKEE® service station verzendt, dient het product goed en veilig verpakt te zijn, zonder gevaarlijke inhoud te bevatten als brandstof of asbest stof en -vezels, duidelijk gemerkt met adres van de afzender en vergezeld van een beknopte klachtomschrijving.

5. Een reparatie/vervanging onder garantie is kosteloos. Dit houdt geen verlenging of nieuwe start van de garantie termijn in. Vervangen onderdelen of machines worden eigendom van Techtronic Industries. In sommige landen betaalt de afzender de verzendkosten.

6. Deze garantie is geldig in de Europese Gemeenschap, Zwitserland, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Turkije, Het Verenigd Koninkrijk en Rusland. Buiten deze gebieden neemt u best contact op met uw plaatselijke geautoriseerde dealer, om vast te stellen of andere garantie voorwaarden van toepassing zijn.

Winkelwagen
0
  Jouw winkelwagen
  Jouw winkelwagen is nog leegBekijk assortiment